Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra. 

Z okazji jubileuszu 5-lecia Prywatnego Gimnazjum Akademickiego „Złotą Nutkę” otrzymał dyrektor szkoły - dr Tadeusz Borucki.

„Srebrnymi Nutkami” wyróżniono najlepszych absolwentów Gimnazjum Akademickiego, obecnie uczniów VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Wyróżnieni uczniowie utrzymują stały kontakt z Gimnazjum Akademickim, aktywnie włączając się we wspólne przedsięwzięcia obydwu szkół. Jako absolwenci znakomicie promują imię Prywatnego Gimnazjum Akademickiego.

„Srebrne Nutki” z okazji jubileuszu szkoły otrzymali:
1. Dorota Bielecka
2. Sabina Imburska
3. Mikołaj Białko
4. Aleksander Kuczek
5. Andrzej Święch
6. Łukasz Walter
7. Paweł Wąsik
8. Daniel Zatorski

 

Przy okazji wręczenia szkole sztandaru (26 marca 2010)  za szcególne zasługi w rozwoju Gimnazjum  Złote i Srebrne Nutki otrzymali:

Złote Nutki:
1. mgr Elżbieta Hejmo
2. Ewa Zagrodzka


Srebrne Nutki - pracownicy szkoły:
1. mgr Jolanta Balicka
2. mgr Urszula Birek
3. mgr Alicja Budziak
4. mgr inż. Iwona Haduch
5. mgr Anna Kostrzewa
6. mgr Paweł Kowalski
7. Andrzej Maciąg
8. mgr Mirosława Starzak
9. mgr Dorota Tomalska
10. mgr Jadwiga Wójcicka


Srebrne Nutki - uczniowie za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (także dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych):  
1. Zofia Lecyk
2. Adamn Żelazko

  

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]