W dniach od 22 do 27 września b.r. grupa 23 uczniów z VI Prywatnego Gimnazjum Akademickiego im. Fryderyka Chopina w Krakowie wzięła udział w wymianie współorganizowanej przez szkołę Dorenwerth Collage, zlokalizowaną w pobliżu Arnhem w Holandii. Uczniowie byli zakwaterowani w domach rodzin uczniów tamtejszej placówki.

23 września polscy uczniowie zostali przywitani przez dyrektora goszczącej ich szkoły, pana Rex'a Couzijn'a, po czym mieli okazję przedstawić swoim holenderskim kolegom i koleżankom najistotniejsze informacje o naszej szkole i Krakowie. Następnie wzięli udział w lekcji przybliżającej podstawy języka niderlandzkiego i zajęciach z wychowania fizycznego mających na celu nauczenie współpracy pomiędzy uczniami z obydwu państw. Kluczowym punktem pierwszego dnia w Dorenweerd Collage było jednak rozpoczęcie pracy nad projektem dotyczącym operacji Market Garden, która została przeprowadzona przez Aliantów podczas II wojny światowej m.in. w okolicach Arnhem. Celem projektu było zdobycie i utrwalenie informacji na temat tego, kto wziął udział w operacji, jaki był jej przebieg i co dzięki niej osiągnięto lub można było osiągnąć.

W dniu 24 września zorganizowano wycieczkę rowerową na cmentarz wojskowy w Oosterbeck, na których pochowano żołnierzy poległych w operacji Market Garden. Pierwszym zadaniem polskich i holenderskich uczniów było odnalezienie grobów polskich żołnierzy walczących w owym czasie w siłach alianckich. Następnym etapem wycieczki była wizyta w muzeum wojskowym w Oosterbeck, w którym uczniowie mieli za zadanie zgromadzenie informacji o przydzielonych im wcześniej żołnierzach. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem miasta Arnhem, o które podczas operacji stoczono ciężkie walki.

Na 25 września zaplanowana została całodniowa wycieczka do Amsterdamu. Podczas wizyty w muzeum, uczniowie mieli okazje zapoznać się z historią powstania miasta, jego architekturą i strukturą demograficzną, a także historią kolonializmu.

W piątek, 26 września polscy i holenderscy uczniowie wyruszyli na kolejną wycieczkę rowerową. Tym razem trasa przebiegała wzdłuż trasy, którą pokonali we wrześniu 1944 roku polscy żołnierze. Jednym z jej etapów była przeprawa promowa przez Dolny Ren. Po powrocie do szkoły, uczniowie zaprezentowali wyniki prac nad swoimi projektami. Na zakończenie pobytu, wieczorem zorganizowano zawody w miejscowej kręgielni.

Nad ranem 27 września grupa polskich uczniów, poza dwoma osobami, które zostały na wymianie na kolejne 3 tygodnie, wyruszyła w drogę powrotną do Krakowa.

 

Between September 22nd and 27th, a group of 23 students from our school participated in an exchange co-organized by the Dorenwerth Collage located near Arnhem in the Netherlands. Our students were accommodated by families of their peers in Dorenweerd and Oosterbeek.

On September 23rd, after Rex Couzijn, a headmaster of the host school welcomed Polish students, they had an opportunity to share essential information on our school and the city with their Dutch peers. Then, they attended a class in the basics of the Dutch language and some PE exercises aimed at developing team spirit between students from both counties. However, the most important point on the agenda for the day was to begin work on the project on the Market Garden operation, a military operation undertaken by the Allies in the Netherlands during the second World War. The aim of the project was to acquire and consolidate knowledge on who fought in it, what was the course of events, what was and could have been achieved.

On September 24th the students went on a bike trip to the Oosterbeek War Cemetery, a place of burial for soldiers who died in the Market Garden operation. The first task for the students to complete was to find graves of the Polish soldiers who fought at the time in the Allied forces. After its completion, the students went to the Airborne Museum in Oosterbeek, where they were asked to gather as much information on the Polish soldiers, previously assigned to them, as possible.

On September 25th, the students from both countries went on a day trip to Amsterdam. One of the attractions they visited was the Museum of the Amsterdam Canals, Het Grachtenhuis, where they learned the history of the city, its architecture, demographics and the history of colonialism.

On September 26th, the Polish and Dutch students went on an another bike trip. This time however, they followed the route taken by the Polish soldiers in September 1944. This included getting across the Nederrijn (Nether Rhine) on a ferry. Upon their return to the Dorenwerth Collage, they presented final versions of their projects. The visit was concluded with a farewell party organized at a local bowling club.

On the early morning of September 27th, the group of the Polish students, excluding two of them who stayed on the exchange for another three weeks, set off back to Krakow.

 

  

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]