Zasady rekrutacji do PGA nr 6 na rok szkolny 2016/17


1. Rekrutacja rozpoczyna się od września 2016 r.

2. Decyzję o wpisaniu kandydata na listę przyjętych do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Wpisu na listę przyjętych dokonuje się po podpisaniu umowy o naukę i wpłaceniu wpisowego.

4. Kryteriami branymi pod uwagę przez szkołę są:
oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy V;
preferowana średnia - co najmniej 4,75, obliczona z wyłączeniem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wf, religia / etyka,
ocena zachowania - co najmniej dobra;
oceny bieżące
wynik sprawdzianu i oceny uzyskane na koniec szkoły podstawowej (w wypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie po końcu roku szkolnego); preferowane wyniki - jak wyżej,
szczególne osiągnięcia kandydata.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty.

6. Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu
karta danych o uczniu [ściągnij plik .pdf
zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki
2 zdjęcia
kserokopia skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego dane kandydata.

7. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański) oraz o informację o stopniu jego znajomości.

Rodzice zainteresowani podjęciem przez ich dzieci nauki w naszym Gimnazjum lub ich Rodzice proszeni są o kontakt ze szkołą i umówienie się na rozmowę z dyrektorem szkoły.

Po raz piąty uruchamiamy klasę dwujęzyczną z wykładowym językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. Obowiązuje egzamin wstępny z języka angielskiego (pisemny i ustny).


30% zniżki w Szkole Języków Obcych LinguaLand

PRZYKŁADOWY EGZAMIN WSTĘPNY DO GRUPY DWUJĘZYCZNEJ [EGZAMIN] [MATERIAŁY AUDIO] [KLUCZ

Sekretariat Gimnazjum czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

Telefon: 633-96-57 lub 632-93-13.
 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]