PRYWATNE GIMNAZJUM AKADEMICKIE ZAPEWNIA WYSOKI POZIOM NAUCZANIA DZIĘKI:

niewielkiej liczbie uczniów w klasie (do 20 osób)
wysokim i jasnym wymaganiom, stawianym kandydatom do klas pierwszych
starannemu doborowi programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych
możliwości korzystania z pracowni specjalistycznych uczelni krakowskich
znakomicie wyposażonym pracowniom komputerowym
bardzo licznym udziale uczniów w konkursach pozaszkolnych
precyzyjnym kryteriom oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych
funkcjonowaniu ocen opisowych, które informują uczniów i rodziców o aktualnym stanie wiedzy oraz sposobach doskonalenia umiejętności z danego przedmiotu
zwiększonemu wymiarowi zajęć z języków obcych i informatyki
zwiększonemu wymiarowi innych zajęć edukacyjnych, co sprzyja bardzo dobremu przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego
regularnym spotkaniom rodziców z wychowawcami i nauczycielami
dodatkowym konsultacjom z wybranych zajęć edukacyjnych

Prowadzimy klasę dwujęzyczną z wykładowym językiem angielskim.


NASZA SZKOŁA OFERUJE PONADTO:
możliwość korzystania z basenu, kręgielni, sali gimnastycznej, siłowni
regularne konsultacje, prowadzone przez doświadczonego psychologa
możliwość działania w licznych kołach zainteresowań
współpracę ze szkołami z zagranicy
wspólne wyjścia na imprezy kulturalne (teatr, muzeum, galeria, kino)
organizację obozów narciarskich (Słowacja, Austria, Włochy)
organizację wycieczek krajowych i zagranicznych


Organizacja zajęć WF
Szkoła oferuje kilka form zajęć WF:
basen Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka ; piątek 8:30 
sala gimnastyczna (Gimnazjum nr 17, ul. Litewska); po lekcjach
kręgielnia ("Plaza"); po lekcjach
siłownia (na terenie szkoły; od III kl.)


Ocenianie oparte jest na systemie punktowym (punkty za uczestnictwo, aktywność, osiągnięcia, również poza szkolne).

Przejazd uczniów ze szkoły na salę i kręgielnię oraz z basenu do szkoły odbywa się pod opieką nauczyciela. 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]