Prywatne Gimnazjum Akademickie Nr 6 im. Fryderyka Chopina - zostało założone w roku 1999, tzn. w momencie, gdy szkoła tego typu pojawiła się w polskim systemie edukacyjnym. PGA nr 6, utrzymując specyficzny dla tego typu szkoły ogólnokształcący charakter, kładzie nacisk na naukę języków obcych, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej ilości godzin lekcyjnych z języków obcych. Językiem głównym jest język angielski, który nauczany jest w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. Uruchomiliśmy także program nauczania dwujęzycznego (w j. angielskim). Drugi obowiązkowy język - francuski,  niemiecki lub hiszpański  - wybierany jest przez uczniów i nauczany w wymiarze trzech godzin w tygodniu. Oferujemy także zwiększoną liczbę godzin informatyki oraz zróżnicowanie zajęć z tego przedmiotu.

 

Ze względu na bliską współpracę z VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, „siostrzaną szkołą” PGA nr 6, oraz różnorodne kontakty z krakowskimi uczelniami mamy świadomość wymogów, jakie absolwent gimnazjum musi spełnić, by w pełni wykorzystać swój potencjał na wyższych etapach edukacji. Szkoła nasza kładzie zatem nacisk na wspomaganie uczniów w indywidualnym ukierunkowaniu ich zainteresowań. Realizujemy ten cel przez zróżnicowane zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne (zwiększona liczba godzin z różnych przedmiotów, liczne kółka, przygotowywanie do konkursów, zajęcia rozwijające) oraz indywidualizację pracy.

 

Akademicki charakter szkoły przejawia się w starannym doborze kadry pedagogicznej, rekrutującej się w znakomitej większości spośród nauczycieli akademickich uczelni krakowskich. Wśród nauczycieli, prowadzących zajęcia edukacyjne w PGA nr 6, posiada stopień naukowy doktora, inni są w trakcie jego zdobywania, a bardzo wielu ma doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej na poziomie akademickim. Wśród nauczycieli są także doradcy metodyczni oraz twórcy autorskich programów nauczania.

 

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną. Oprócz wspomnianych wyżej możliwości kształcenia w zakresie języków obcych i informatyki, uczniowie mają zwiększony wymiar godzin lekcyjnych z przedmiotów, których zakres znajduje odzwierciedlenie na egzaminie gimnazjalnym. Gimnazjum Akademickie oferuje także uczniom dodatkowe konsultacje, stwarzające możliwość pogłębiania wiedzy przez uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów mających problemy w opanowaniu niektórych zagadnień. Uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce szkoła zapewnia zniżki w wysokości czesnego (aż do całkowitego zwolnienia z opłat).

 

Wiele uwagi poświęca szkoła bezpieczeństwu uczniów, ich podmiotowemu traktowaniu, jak również odpowiedniej atmosferze. Każdorazowe rozpoczęcie roku szkolnego poprzedza obóz integracyjny uczniów klas pierwszych. Liczba uczniów w poszczególnych klasach nie przekracza 20 osób. Młodzież gimnazjalna wydaje gazetkę szkolną i działa w różnych kółkach zainteresowań, m.in. w kółku języka łacińskiego, filozoficznym, teatralnym, informatycznym, geograficznym. Szkoła stwarza możliwość korzystania z basenu, sali gimnastycznej, siłowni, kręgielni itp. Istotną rolę w działaniach wychowawczych PGA nr 6 odgrywa aktywna działalność wolontariacka.

 

Organem założycielskim szkoły jest Jerzy Waligóra - doktor hab. nauk humanistycznych, historyk literatury polskiej. Dr hab. Jerzy Waligóra był też dyrektorem Gimnazjum w r.szk. 2005/06, jest nim też obecnie. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum (w latach 1999-2005) był dr Tadeusz Borucki, który zapewnił szkole od początku jej istnienia wysoką rangę wśród gimnazjów Krakowa. W latach 2006/07 i 2007/08 funkcję dyrektora pełniła mgr Ewa Dudek, od kilkunastu lat związana ze szkolnictwem niepublicznym. 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]