2012/03/24

Zakończenie projektu Feniks

Dnia 24. marca 2012 r.
Dnia 24. marca 2012 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferncja podsumowująca trzyletni okres realizacji projektu popularyzacji fizyki "Feniks".  Nasi  uczniowie dwukrotnie byli laureatami konkursu projektów naukowych (4 osoby). W uznaniu osiągnięć opiekunka naukowa projektu z ramienia szkoły,  mgr Jadwiga Wójcicka, otrzymała honorowy dyplom i nagrodę. Serdecznie gratulujemy! Trzeba dodać, że uczestniczący w uroczystości  dyrektor Jerzy Waligóra miał szczególną satysfakcję, ponieważ również nasze Liceum, VIII PALO, zostało wyróżnione w osobie b. nauczyciela fizyki, od niedawna dyrektora jednej ze szkół ponadgimnazjlanych, mgra Wiesława Mroszczyka.


 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]