2018/04/04

Znakomite wyniki naszych reprezentantów w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

Na przełomie lutego i marca odbyło się wiele zawodów w sportach zimowych w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Świetne spisali się w nich nasi reprezentanci. Magdalena Chromcewicz została mistrzynią Krakowa w narciarstwie alpejskim, a Magdalena Major II wicemistrzynią. Nasze dziewczęta w składzie: Magdalena Chromcewicz, Magdalena Major i HannaZakielarz zdobyły z dużą przewagą tytuł mistrzowski. Doskonale spisali się także nasi chłopcy. Drużynaw składzie: Stanisław Michalik, Maciej Kołakowski i Marek Łazarski również zdobyła tytułmistrzowski. Nasza szkoła wywalczyła też II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Szkół Krakowskich 2018 w Narciarstwie Zjazdowym.


Równie wspaniałe rezultaty osiągnęliśmy w zawodach snowboardowych. Drużyna w składzie: Szymon Konopek, Jakub Stobiecki i Sebastian Jarzmik zdobyła tutuł mistrzów Krakowa. Indywidualnie Szymon Konopek został wicemistzem Krakowa, a Zula Bartmańska II wicemistzynią.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

  

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]