2010/05/30

Nasi uczniowie w finale FENIKSA - M. Żurek-Kania i M. Jagielski zajęli I miejsce!

W koordynowanym przez Uniwersytet Jagielloński projekcie edukacyjnym popularyzacji fizyki FENIKS aż dwa nasze zespoły znalazły się w finale konkursu projektów naukowych.
W koordynowanym pzez Uniwersytet Jagielloński projekcie edukacyjnym popurayzacji fizyki FENIKS aż dwa nasze zespoły znalazły się w finale konkursu projektów naukowych. I zespół, Barbara Zielińska-Rapacz i Patrycja Kowalska, przygotował pracę pt. "Chodzenie po wodzie", czyli o cieczach nieniutonowskich. Zespoł II, Marcin Żurek-Kania i Mateusz Jagielski, wykonał pracę pt. Nie daj się zimnu, czyli o właściwościach izolatorów cieplnych. Opiekę naukową nad oboma zespołami sprawuje mgr Jadwiga Wójcicka. W finale konkursu, który odbył się na UJ 11. czerwca 2010 r., Marcin Żurek-Kania i Mateusz Jagielski zdobyli I miejsce! , a Barbara Zielińska-Rapacz i Patrycja Kowalska wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy uczniom i Pani mgr Wójcickiej. 


 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]