2016/10/14

Wymiana uczniów ze szkołą Dorenweerd College w Holandii

W dniach

od 3 do 7 października, grupa 14 uczniów i uczennic z VI Prywatnego Gimnazjum Akademickiego im. Fryderyka Chopina w Krakowie wzięła udział w wymianie współorganizowanej przez szkołę Dorenweerd College w Holandii. Uczniowie byli zakwaterowani w domach rodzin uczniów tamtejszej placówki. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, gdyż zaangażowani w nią zostali także niemieccy uczniowie z Josef Effner Gymnasium z Dachau.


Od 4 października polscy uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym poświęconym operacji Market Garden, przeprowadzonej przez Aliantów podczas II wojny światowej, głównie w okolicach Arnhem. Celemi projektu było zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat tego, kto wziął udział w operacji, jaki był jej przebieg, i co dzięki niej osiągnięto. Jednym z najważniejszych zamysłów wymiany było także umożliwienie uczniom nawiązania transnarodowych znajomości. W ramach projektu grupa polsko-niemiecko-holenderska odwiedziła muzeum oraz cmentarz wojskowy w Oosterbeck.


5 października odbyła się całodniowa wycieczka do Amsterdamu. Podczas wizyty w muzeum Het Grachtenhuis, uczniowie zapoznali się z historią powstania miasta, jego architekturą i strukturą demograficzną, a także historią kolonializmu.


W przedostatnim dniu pobytu, uczniowie z Polski, Niemiec i Holandii mieli okazję zaprezentować i porównać rezultaty pracy nad projektami o operacji Market Garden. Na pożegnanie grupy zmierzyły się w emocjonującej grze w kręgle.

 

Between 3rd and 7th October, a group of 14 students from our school participated in an exchange co-organized by the Dorenweerd Collage located near Arnhem in the Netherlands. Our students were accommodated by families of their peers. This year’s edition was exceptional, because the organizers invited a group of German students from Josef Effner Gymnasium in Dachau to join the project.


On October 4th, Polish students began working on an educational project on the Market Garden operation, a military operation undertaken by the Allies in the Netherlands during the second World War. The aim of the project was to acquire and consolidate knowledge on who fought in it, what was the course of events, and what did the Allied forces achieve. One of the most important ideas behind the project was to give students opportunity to develop transnational friendships. As part of the project, students went on a bike trip to the War Cemetery and the Airborne Museum in Oosterbeek.


On October 5th, the students from all three countries went on a day trip to Amsterdam. One of the attractions they visited was the Museum of the Amsterdam Canals, Het Grachtenhuis, where they learned the history of the city, its architecture, demographics and the history of colonialism.


On the day before the departure, Polish, German, and Dutch students had an opportunity to present and discuss final versions of their projects. Before saying The groups concluded the visit with a few exciting rounds of bowling. 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]