2016/06/21

Kolejny sukces rankingowy naszego Gimnazjum

W  "Dzienniku-Gazecie Prawnej" z 20. czerwca 2016 r. ukazał się ogólnopolski ranking gimnazjów, w rozbiciu na województwa, uwzględniający edukacyjną wartość dodaną ustaloną na podstawie wyników ostatniego egzaminu gimnazjalnego (2016). Nasze Gimnazjum znalazło się na 3. miejscu w Małopolsce, a 2. w Krakowie w części matematyczno-przyrodniczej (na 768 szkół). Serdecznie gratulujemy nauczycielom i uczniom, bo to ich wspólny sukces! To już ostatni taki ranking, ponieważ po zlikwidowaniu sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej nie będzie możliwe wyliczenie edukacyjnej wartości dodanej po egzaminie gimnazjalnym.


 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]