2010/03/05

Finał VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie

W dniu 03 marca 2010 roku odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie organizowanego dla uczniów szkół podstawowych Małopolski przez Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. F. Chopina w Krakowie.

W dniu 03 marca 2010 roku odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie organizowanego dla uczniów szkół podstawowych Małopolski przez Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. F. Chopina w Krakowie.


Tegoroczna edycja Konkursu, objętego patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, miała szczególnie uroczysty charakter, ponieważ przeprowadzany Konkurs wpisany został do rejestru wydarzeń odbywających się pod auspicjami Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego Chopin 2010.

Uroczystość rozdania nagród w Sali Renesansowej Domu Polonii uświetniona została Koncertem Chopinowskim w wykonaniu polskich pianistów młodego pokolenia współpracujących z Agencją Artystyczną Orfeusz.


Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce - Anna Noga (SP nr 153 w Krakowie),
II miejsce - Jakub Mik (SP w Bydlinie),
III miejsce - Alicja Mucha (SP nr 153 w Krakowie).

 

W kategorii prac plastycznych inspirowanych twórczością Chopina nagrody otrzymali:
I miejsce - Elżbieta Hyła (SP nr 4 w Krakowie),
II miejsce - Anna Świadek (SP w Kamieniu),
III miejsce - Julia Kowalczyk (SP nr 4 w Krakowie).

  

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]