2015/11/17

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa oraz Międzykulturowe Gimnazjum „Otwarty Świat”

Zapraszamy do naszej nowej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum oferujących pełną ścieżkę przygotowania do matury międzynarodowej IB.

Od roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęły działalność nasze nowe szkoły: Międzykulturowa Szkoła Podstawowa oraz Międzykulturowe Gimnazjum „Otwarty Świat” – World Around Intercultural Primary and Middle Schools. Większość przedmiotów w tych szkołach jest prowadzona w języku angielskim. Oferowany przez nas program międzynarodowy na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum nie tylko spełnia wymogi polskiej podstawy programowej, ale również w znacznym stopniu wykracza poza nią.

Koordynatorem Programów PYP i MYP jest mgr Katarzyna Sawicka (która dała wywiad dla czasopisma edukacyjnego „Miasto Pociech”). Ponadto od roku szkolnego 2011/12 nasi uczniowie VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego sukcesem zdają maturę międzynarodową IB. Koordynatorem Programu IB w Liceum jest mgr Ewa Dudek.


Serdecznie zapraszamy na „Drzwi otwarte” naszych międzynarodowych szkół, które odbędą się w dniu 11 marca 2016 roku w budynku przy ul. Karmelickiej 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]