2010/03/26

Wręczenie sztandaru PGA nr 6

W dniu 26 marca 2010 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia naszemu Gimnazjum sztandaru ufundowanego przez Rodziców i organ prowadzący.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: wicedyrektror Wydziału Nadzoru Małopolskiego Kuratorium Oświaty mgr Artur Pasek, prezes Krajowego Formu Oświaty Niepublicznej dr Krystyna Starczewska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z KFON oraz Rodzice. Obecni byli również poprzedni dyrektorzy szkoły: dr Tadeusz Borucki, pełniący tę funkcję od momentu założenia Gimnazjum w r. 1999 do r. 2005, oraz mgr Ewa Dudek, dyrektor w l. 2006-2008.

 

Oprócz uroczystego aktu przekazania sztandaru, który odbył się w szczególnym czasie, a mianowicie w Roku Chopinowskim honorującym patrona Gimnazjum, w części oficjalnej znalazł się jeszcze jeden ważny moment: zasłużeni dla rozwoju szkoły nauczyciele i uczniowie otrzymali specjalne wyróżnienia - Złote i Srebrne Nutki.

 

Znakomity mini-recital chopinowski w wykonaniu pianistki japońskiej Kazuko Tsuji zakończył cześć pierwszą uroczystości. Drugą część wypełnił brawurowo odegrany spektakl uczniowski, przygotowany pod kierunkiem polonistów - dra Piotra Kołodzieja i dra Janusza Waligóry (tekst, scenografia, reżyseria, kompozycja piosenek). To niewątpliwie jeden z najważniejszych dni w historii Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 im. F. Chopina.

 

[Zapraszamy do galerii] 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]