2014/04/29

Miasto Pociech - wywiad z naszym Dyrektorem

Rozmowa z dr hab Jerzym Waligórą, dyrektorem i założycielem VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 im. Fryderyka Chopina oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej Academos, w miesięczniku dla Rodziców "Miasto Pociech" (kwiecień 2014, strona 9).

21 lat temu zakładał Pan jedno z pierwszych w Krakowie prywatnych liceów. Jaka wizja wówczas Panu przyświecała?

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie powstało z potrzeby stworzenia alternatywy dla szkolnictwa masowego. Jak wiadomo, VIII PALO od początku związane było ze środowiskiem uczelni pedagogicznej, z której rekrutuje się wielu nauczycieli. Uważałem, że jest niezwykle ważne, aby uczelnia kształcąca przyszłych pedagogów, sprawowała swoisty - bo realizowany poprzez pracowników naukowych jednocześnie uczących w szkole - patronat. Dzięki temu zresztą dochodzi do połączenia dwóch postaw: badawczej i wdrożeniowej. Zdecydowanie uważam, że to wzorcowe dla oświaty rozwiązanie. I nawiązujące do starej, dobrej tradycji kurateli uniwersytetów nad szkolnictwem niższego szczebla.

 

Co dzięki temu udało się uzyskać?

Nasza metoda zapewnia wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych przez stale rozwijającą się naukowo kadrę, jednocześnie przygotowaną od strony metodycznej do roli nauczyciela szkoły średniej. We wszystkich polskich uczelniach kształcących pedagogów winno się wprowadzić zasadę, że pedagog i dydaktyk przedmiotowy sam prowadzi zajęcia i prezentuje je studentom. Z pożytkiem dla nich oraz dla młodzieży szkolnej. Tak jest u nas z wielu przedmiotów, nie tylko w LO, ale i w Gimnazjum Akademickim, które powstało w 1999. Od roku 2008 działa też Prywatna Szkoła Podstawowa Academos.

 

Staracie się rozwijać talenty uczniów czy raczej chcecie, by byli tak samo dobrzy ze wszystkich przedmiotów?

Naszym priorytetem, możliwym do zrealizowania w małej szkole, jest indywidualizacja. I to zarówno w sferze kształcenia, jak i wychowania. Troszczymy się o harmonijny i wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny każdego ucznia, uwzględniając jego talenty i ograniczenia. Nie zaniedbujemy całościowego rozwoju, ale robimy to z rozsądkiem. Natomiast jeśli uczeń wykazuje szczególne zainteresowania określonymi dziedzinami wiedzy, dążymy do tego, aby jak najpełniej je poznał. Temu służą m. in. zajęcia warsztatowe na krakowskich uczelniach, z którymi nasze LO współpracuje, czy udział w projektach edukacyjnych (np. program popularyzacji fizyki „Feniks").

 

Jak na tym korzystają uczniowie?

Rozwijanie uzdolnień to ważny cel szkoły, a to, że nie jest to pusty frazes, potwierdzają m. in. relatywnie liczni laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Jeśli idzie o nasze działania wychowawcze, niezwykle ważnym ich elementem jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ludzi chorych, biednych, wymagających wsparcia, otwarcie na drugiego człowieka. Dzięki zaangażowaniu szkolnego psychologa i nauczycieli ciągle rozbudowujemy system świadczonej przez naszych uczniów pomocy wolontariackiej. Tradycją szkoły stały się też aukcje i zbiórki charytatywne, szczególnie wzruszające są te - najczęściej organizowane w okresie bożonarodzeniowym - na których sprzedawane są uczniowskie wyroby własne.

 

Uczniowie Pana szkół osiągają też świetne wyniki, a szkoły co roku są w czołówce małopolskich rankingów. Czy to dlatego, że przyjmujecie bardzo dobrych uczniów, których nie trzeba zmuszać do nauki?

Co prawda szkoły niepubliczne ustalają własne kryteria przyjęć i mogą wysoko ustawić poprzeczkę rekrutacyjną, ale my i w tym zakresie staramy się zachować równowagę. Równowagę między uczniem bardzo zdolnym a uczniem wymagającym wsparcia, który może je znaleźć właśnie w małej szkole, uważnie analizującej jego indywidualne możliwości. Uważam nawet, że szkoły niepubliczne winny w jakiejś mierze w miarę swoich możliwości spełniać swoistą misję społeczną angażowania się w przedsięwzięcia wymagające nieszablonowych rozwiązań.

 

Wasi uczniowie mają szanse uczestniczyć w międzynarodowych programach i wymianach, czy chętnie z tego korzystają?

Bardzo chętnie. Intensyfikujemy współpracę ze szkołami z zagranicy. Do liczącej już niemal dwadzieścia lat wymiany z Gimnazjum Johanneum w Lüneburgu (Niemcy) dodaliśmy wymianę i realizację wspólnych projektów edukacyjnych z New Delhi Public School w Indiach, Liceum w Norwegii oraz z Dorenweerd College w Holandii, gdzie od roku 2014/2015 zaproponujemy uczniom miesięczne stypendium. Nasza szkoła uczestniczy również w projektach koordynowanych przez International Research & Exchanges Board w Waszyngtonie. Koniecznie trzeba też wspomnieć o projekcie Comenius Viribus unitis, w którego ramach gościliśmy niedawno nauczycieli i uczniów z siedmiu krajów. A jest jeszcze przecież e-twinning... W LO oferujemy uczniom poszerzony wymiar języków obcych i nauczanie dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim, a od roku 2010 naukę w oddziałach międzynarodowych przygotowujących do matury IB Diploma Programme. Nie będzie zatem chyba przesady w stwierdzeniu, że VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące otwiera umysły na świat.


Wypowiedź dostępnana stronie Miasta Pociech: http://www.miastopociech.pl/artykul/otwieramy-umysly-na-swiat lub jako plik PDF [ściągnij] 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]
 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.


W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.
Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]