2014/01/31

Sukcesy naszych uczniów w Alfiku

Cieszy nas
Cieszy nas, że nasi uczniowie osiągnęli znakomitwe wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Humanistyczny: Karolina Kijak - 9. miejsce w Polsce (1. miejsce w Małopolsce w środ uczniów klas drugich); Natalia Domaradzka - 5. miejsce w Małopolsce wśród uczniów klas trzecich; Zuzanna Domaradzka - 7. miejsce w Małopolsce wśród uczniów klas pierwszych. Serdecznie gratulujemy uczennicom i nauczycielom mgr Jolancie Balickiej oraz  drowi Pawłowi Sporkowi!


 

  • - niewielka liczba uczniów w klasie (do 20 osób)
  • - staranny dobór programów nauczania
  • - zwiększony wymiar zajęć z j.obcych i informatyki
  • - oceny opisowe
  • - bardzo liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

[pełna oferta]




 

 

lipiec - sierpień

WAKACJE

 

 

[kalendarium]






 

Małopolskie Kuratorium Oświaty przyznało VI PGA certyfikat Szkoła wyróżniona za wychowanie.

 

 

 

 

 

Destination ImagiNation najbardziej kreatywny program edukacyjny.






W związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Głównym organizatorem i koordynatorem obchodów rocznicowych jest powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Obchodów Chopin 2010. Biuro odnotowuje rozmaite, duże i małe, inicjatywy jubileuszowe.

 

Nasza szkoła zgłosiła organizowany od siedmiu lat - objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, którego uczestnikami są uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Finał tegorocznej edycji odbył się 03 marca, miał szczególnie uroczysty charakter, ponieważ towarzyszył mu koncert chopinowski.








Prywatne Gimnazjum Akademickie im. Fryderyka Chopina postanowiło przyznawać specjalne wyróżnienie osobom, szczególnie związanym ze szkołą - „Złotą” lub „Srebrną Nutkę”. Pierwszą „Złotą Nutkę” w historii VI PGA otrzymał założyciel szkoły - dr hab. Jerzy Waligóra.

[więcej]